ภูมิปัญญากล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

ภูมิปัญญากล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ( กอบกูล แย้มงาม )

ประวัติความเป็นมา

เดิมนั้นเกษตรกรปลูกกล้วยเล็บมือนางเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เพิ่งมีการส่งเสริมกันอย่างจริงจังภายหลังเกิดเหตุพายุเกย์ในปีพ.ศ. 2532 เนื่องจากให้ผลผลิตที่รวดเร็ว ปลูกไว้ไม่นานก็ขายได้ หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และนิยมรับประทานกันมาจนถึงปัจจุบัน กล้วยเล็บมือนางจะแปลกว่ากล้วยชนิดอื่น คือเป็นกล้วยที่ปลูกโดดเดี่ยวไม่ได้ ต้องปลูกพืชชนิดอื่นขึ้นมาแซม ชาวบ้านบอกว่าเป็นกล้วยขี้เหงา ซึ่งจริงๆแล้วกล้วยชนิดนี้ไม่ชอบแดดจัด จำเป็นต้องอาศัยร่มเงาจากไม้ชนิดอื่น จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่และให้ผลผลิตดี

กล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพรเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง จากการบอกเล่าของผู้บริโภคว่ากล้วยเล็บมือนางของจังหวัดชุมพร มีรสชาติหอม หวาน อร่อยกว่ากล้วยเล็บมือนางที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เนื่องจากด้วยพันธุ์กล้วย ด้วยสภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และจากการที่เกษตรกรจำนวนมากนิยมปลูกกล้วยเล็บมือนาง ผลผลิตล้นตลาด จึงนำกล้วยเล็บมือนางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น กล้วยเล็บมือนางอบ กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบคาราเมล กล้วยเล็บมือนางอบกรอบ กล้วยเล็บมือนางอบกวน กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช๊อคโกแล็ต ฯลฯ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตลอดมา เหมาะที่จะเป็นของฝากและของกินเล่น

ร้านกอบกูล ตั้งอยู่ที่ 348/5 หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเน้นการแปรรูป “กล้วยอบ” โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอท่าแซะ ได้ส่งผลิตภัณฑ์กล้วยอบ เข้ารับการคัดสรรระดับประเทศ ปี 2553 ผลการคัดสรรได้ ระดับ 5 ดาว

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

          ลักษณะเด่นของกล้วยเล็บมือนางอบ คือ เน้นรสชาติดั้งเดิมไม่มีการปรุงแต่ง รส กลิ่น สี เป็นรสชาติของกล้วยเล็บมือนาง 100% การผลิตการบรรจุภัณฑ์จะเน้นด้านความสะอาด ถูกหลักอานามัย และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝาก

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. กล้วยเล็บมือนาง

2. ตู้อบ

3. แผงสำหรับอบกล้วย

ขั้นตอนการผลิต

1. บ่มกล้วยดิบที่แก่จัด ใช้เวลา 4 วัน 4 คืน

2. นำกล้วยสุกงอมจัดได้ที่ มาปอกเปลือกตัดหัวตัดท้ายเอาเส้นใยออก

3. นำกล้วยปอกเปลือกแล้ว มาใส่กาละมัง ร่อนกระแทกเพื่อให้กล้วยมีน้ำหวานออกมาใส่แผงสำหรับอบกล้วยหรือ ตะแกรง

4. นำกล้วยที่กระแทกแล้วเข้าตู้อบลมร้อน ใช้อุณหภูมิ 50-60 องศา ใช้เวลา 3- 4 ชั่วโมง

5. นำกล้วยออกจากตู้อบ มาจัดเรียงใส่แผงสำหรับอบกล้วยหรือตะแกรงให้สวยงาม

6. นำกล้วยที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้วเข้าตู้อบลมร้อนใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

7. ทำการสลับแผงกล้วยอบเพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วทั้งแผงที่อบ

8. ใช้เวลาในการอบอีก ประมาณ 10 ชั่วโมง

9. เก็บกล้วยอบที่แห้งดีแล้วใส่ภาชนะ

10. บรรจุกล้วยอบในบรรจุภัณฑ์ ให้ได้น้ำหนักตามกำหนด ปิดผนึก ติดฉลากเพื่อส่งจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับการผลิต

ขึ้นอยู่กับการเลือกวัตถุดิบคือกล้วยต้องแก่จัด จึงจะให้คุณภาพดี โดยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

–                   ตัดลูกจากปลายหวีมาปาดดูให้มีสีเหลืองเข้ม ถ้ายังเหลืองเรื่อๆหรือขาว แสดงว่ากล้วยยังไม่แก่จัด

–                   สังเกตจากเล็บ (อยู่ส่วนปลายของลูกในแต่ละหวี) ถ้าเล็บดำแห้งใช้ได้ หากยังสดเขียวใช้ไม่ได้ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: