เสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป

เสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป(กางเกงสะดอจากเศษผ้า)  จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมา


การเย็บผ้าเพื่อสวมใส่ถือเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมที่มีการสืบทอดกันมาแต่ดั่งเดิมซึ่งคนในยุคเก่านิยมตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่เองโดยทางภาคเหนือมีการทอผ้าเองแล้วนำมาตัดเย็บด้วยแบบง่ายๆ ไว้สวมใส่ต่อมาจึงมีการพัฒนารูปแบบการตัดเย็บเป็นแบบที่ซับซ้อนขึ้น

กลุ่มเย็บผ้าบ้านธิหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2543  เพื่อนำเอาภูมิปัญญาในการตัดเย็บมาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมและต่อมายืดเป็นอาชีพหลักสามารถหารรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้

ในระยะแรกนั้นกลุ่มฯได้รับผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บมาจากโรงงานและนำผ้าจากโรงงานมาตัดจนเกิดความชำนาญ จนกระทั่งมีคนนำ order มาให้ จากคนที่เห็นแบบผ้าจากการที่ไปรับของโรงงานมา แล้วโรงงานก็นำไปส่งประตูน้ำ ต่อมากลุ่มได้ส่งผ้าขายโดยไม่ส่งผ่านโรงงาน ส่งประตูน้ำโดยตรง ซึ่งแบบผ้านั้นมากจากทั้งที่กลุ่มคิดเองดัดแปลงให้เข้ากับลักษณะเสื้อผ้าสไตล์ล้านนาเช่นกางเกงสะดอซึ่งเป็นกางเกงที่ผู้ชายยุคก่อนทางภาคเหนือสวมใส่และจากลูกค้านำแบบมาให้ แต่ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บทั้งหมดนั้นยังมาจากโรงงาน เพราะจากเดิมที่เคยมีโรงย้อมเป็นของตนเองซึ่งจะซื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บมาย้อมเอง แต่เนื่องจากสีที่ได้ออกมานั้นไม่ตรงตามความต้องการ ทำให้ยังคงต้องส่งผ้าที่จะใช้ในการตัดเย็บนั้นให้แก่โรงงานทำการย้อมผ้าด้วยเครื่องจักรในโรงงาน

จากการดำเนินการของกลุ่ม ทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ต่อมากลุ่มจึงได้มีการออกแบบ พัฒนาแบบผ้าเรื่อยๆ ทำให้กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเย็บผ้าของกลุ่มเย็บผ้าบ้านธิหลวง คือ การรู้จักนำเอาแบบเสื้อผ้าที่เคยมีดั้งเดิมนั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยนิยม โดยใช้เทคนิคการฟอกผ้าเข้ามาผสมผสานให้ตรงกับความต้องการของตลาดลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นและยุโรป

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. เศษผ้าหลายๆสีที่ตัดเหลือจากผ้าม้วน

2. แบบผ้า

3. ด้ายสำหรับเย็บ

ขั้นตอนการผลิต
สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การขึ้นแบบหรือการสร้างแบบผ้า(Pattern) โดยการวาดแบบผ้าลงบนกระดาษร่างแบบที่เตรียมไว้ แล้วตัดแบบตามที่วาดไว้ออกเป็นชิ้นๆ จากนั้นให้นำเศษผ้าหลายสีๆ ที่เหลือจากผ้าม้วน มาเย็บต่อกันด้วยเครื่องจักรห้าเส้นจนเป็นผ้าผืนใหญ่ก่อน แล้วจึงนำผ้าที่ได้มาตัดตามแบบผ้า (Pattern)ที่ได้เตรียมไว้

เมื่อได้ผ้าออกเป็นชิ้นๆตามแบบผ้าแล้ว ให้นำมาผ้าเป็นชิ้นๆนั้นมาเย็บประกอบกันเป็นตัว โดยเย็บด้วยเครื่องจักรเข็ม จากนั้นนำไปจ้างโรงงานให้ย้อมแบบ Stone Wash(ขัดสีด้วยหิน) เมื่อได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำมาบรรจุถุง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
แบบผ้าที่ใช้นั้นเกิดจากการหาแบบผ้าที่ที่ลักษณะแตกต่างจากทั่วไป โดยดูจากสมัยนิยมหรือดูจากทางอินเทอร์เน็ต ศึกษาสไตล์ลักษณะการแต่งกายของ ญี่ปุ่น เกาหลีหรือฝรั่ง ซึ่งจะเน้นการออกแบบผ้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบเน้นความสบายในการสวมใส่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: