ฝ้ายสเน่ห์เหนือ

ฝ้ายเสน่ห์เหนือ   จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง หมู่ที่ 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตัดเย็บผ้า และเกษตรกรรม มีอากาศที่บริสุทธิ์ มีทรัพยากรที่อุดมสมบรูณ์ ในการทอผ้าและเย็บผ้า ตั้งแต่ในอดีต สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน จากรุ่นปู่ย่า ตายาย ถึงลูกหลาน กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านสันหลวงมีการพัฒนามูลค่าของผ้าฝ้ายตั้งแต่ การทอผ้าใส่ลวดลายลงบนผืนผ้า ซึ่งได้จากวิถีชีวิตของคนอำเภอสันทรายและ นำมาประยุกต์ออกแบบ และตกแต่งเป็นเครื่องแต่งกายให้เป็นสากลมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฝ้ายที่มีคุณภาพดี และตัดเย็บโดยช่างมีอาชีพ ที่สั่งสมประสบการณ์มานาน ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสันหลวงสามารถเย็บผ้าได้ บ้านทุกหลังจะมีจักรเย็บผ้าใช้ในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายเสน่ห์เหนือมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ เป็นเครื่องแต่งกาย ที่ได้นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมือง ผ้าปักชาวเขา ผ้าปักไหม มาออกแบบและตกแต่ง เป็นเครื่องแต่งกาย อย่างประณีต ผสมผสานกับฝีมือการตัดเย็บที่มีคุณภาพ โดยออกแบบ ให้เป็นสากลสามารถใส่ได้ทุกวัย จุดเด่นของผ้าฝ้ายพื้นเมืองมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จากลวดลายที่ออกแบบตามธรรมชาติ วิถีชีวิติของคนล้านนา ความเรียบร้อย อ่อนช้อยของคนชาวเหนือ บรรจงประดิษฐ์ตกแต่งให้เป็นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยเหมาะกับคนในปัจจุบัน

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ผ้าฝ้ายสีพื้น

2. ลวดลายที่ต้องการนำมาตกแต่ง

3. กระดุมกะลา,เม็ดไม้,เม็ดเงิน

4. ด้ายเย็บตามสีผ้า,ด้ายปัก

ขั้นตอนการผลิต
1. คิดค้นลวดลายบนผื่นผ้า ได้จากการระดมความคิดของกลุ่มและดำเนินการทอผ้าตามแบบที่คิดค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ออกแบบเครื่องแต่งกาย เสื้อสำเร็จรูปให้เหมาะสมตามความต้องการ ของลูกค้าโดยพัฒนาเข้าสู่ตลาดโลก

3. ดำเนินการสร้างแพทเทินจากแบบที่ออกไว้ แบ่งออกเป็น 5 ขนาดสมาชิกกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการตัดผ้า ทำการตัดผ้าจากแพทเทิน โดยประณีตให้ลายผ้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เสมอเท่ากันทั้งสองด้าน

4. สมาชิกกลุ่มดำเนินการเย็บผ้า ตามแบบที่ออกไว้โดยประณีต

5. สมาชิกกลุ่มทำการตกแต่งด้วยเม็ดเงิน เม็ดไม้ กระดุมกะลามะพร้าว กะดุมไม้สัก หรือ กระดุมเหรียญโบราณ

6. สมาชิกกลุ่มที่ดำเนินการรีด ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน

7. นำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ มาประดิษฐ์กระเป๋าจากเศษผ้า

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
ผ้าฝ้ายที่ใช้ในการตัดเย็บต้องทำการชักฟอกมาก่อน จะได้คุณภาพที่สีไม่ตกและหดตัว และต้องตรวจสอบความเรียบร้อย ในตอนที่รีดทุกตัวก่อนนำออกจำหน่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: