กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ

กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ  จังหวัดยโสธร

 

ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ดังนี้

1. พัฒนาขุดลอกหนองอึ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร และขยายพันธุ์ปลา

2. พัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่สภาพดิน โดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

3. ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือดูแลเรื่องปากท้องของราษฎร ให้อยู่ดีกินดีขึ้นและการจัดตั้งวัดให้ถูกระเบียบกฎหมายเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจในพื้นที่โครงการ

กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 จากสมาชิก 7 ชุมชน ดำเนินกิจการด้านการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน ผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า “วนาทิพย์” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกองค์กรป่าชุมชนดงมัน รวมถึงการคืนกำไรเพื่อการคุ้มครองดูแลรักษาป่าโดยองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน

 

เอกลักษณ์/ จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถคงความสดของเห็ด ไม่ทำให้เห็ดเสียรสชาติเมื่อนำไปปรุงอาหาร และยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

– เห็ด เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดตะไค เห็ดก่อ เห็ดตับเต่า

– ไข่มดแดง แม่เป้ง

– น้ำเกลือ

 

ขั้นตอนการผลิต

1.เตรียมวัตถุดิบเห็ดโคน ขูดเอาดินออกก่อนล้าง เห็ดอื่นๆ ตัดขาเห็ดเอาดินออก โดยล้างด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง ล้างด้วยน้ำผสมเกลือ 2 ครั้ง รวม 5 ครั้ง

2. ไข่มดแดง และแม่เป้ง แยกไข่และแม่เป้งออกจากกัน ล้างด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง

3. การเตรียมภาชนะบรรจุ (ขวดแก้ว/กระป๋อง) ล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้ฟองน้ำถูเบาๆ ลวกในน้ำเดือด 5 นาที

4. การเตรียมน้ำเกลือ ใช้น้ำอุ่น 1 กิโลกรัมต่อน้ำเกลือไอโอดีน 15 กรัม กรองด้วยผ้าขาวบาง

5. ลวกในน้ำเดือดกึ่งสุกหรือคั่วในน้ำเกลือ

6. บรรจุในขวดแก้ว/กระป๋องและเติมน้ำเกลือในปริมาณที่กำหนด

7.ไล่อากาศในหม้อซึ้งประมาณ 15 นาที

8. การปิดผนึกขวดแก้วให้ปิดฝาให้ล็อคพอดี กระป๋องให้นำเข้าเครื่องตีตะเข็บ(ขณะร้อน)

9. การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันที่ความดัน 15 ปอนด์ อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซส เวลา 20 นาที (กรณีค่า pH ต่ำกว่า 4.5)

10.การหล่อเย็น โดยการแช่ในน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง เป่าด้วยพัดลม

11.กักเพื่อตรวจสอบ 7 วัน

 

เทคนิค/ เคล็ดลับในการผลิต

  1. ขั้นตอนการบรรจุผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้รัดกุมเพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยสวมเสื้อคลุม หมวกคลุม ผ้าปิดปาก ถุงมือ
  2.  ส่วนผสมทุกอย่างได้มาตรฐานโดยมีการชั่งน้ำหนักหรือตวงก่อนการบรรจุ
  3. ขั้นตอนการกักเพื่อตรวจสอบ 7 วัน หากการฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์หรือการปิดผนึกเสีย กระป๋องจะบวมภายใน 3-5 วัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: