กระเป๋าเสื่อกก

กระเป๋าเสื่อกก  จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

การทอเสื่อกก เกิดขึ้นประมาณ 60 ปีแล้ว ส่วนใหญ่ทอเสื่อเพื่อใช้สอยในครัวเรือนสำหรับแลกเปลี่ยนกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนกันเองในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเริ่มต้นทอกกสามเหลี่ยม (ต้นผือ)ต่อมาพระที่วัดได้นำพันธุ์กกกระจูด ( ต้นไหล ) มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาทดลองปลูกที่ริมบึงแพง ผลปรากฏว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ผลดี เจริญเติบโตเร็ว จึงมีราษฏรในเขตหมู่บ้านแพงนำมาปลูกซึ่งต้นกกกระจูดมีคุณสมบัติที่เหนียว เมื่อทอเป็นผืนใช้งานได้ดี มีความคงทนถาวรมากกว่าการทอจากต้นกกสามเหลี่ยม( ต้นผือ ) ต่อมามีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกขึ้น ปี 2546 โดยมีนางสัมฤทธิ์ ชาญศึก เป็นประธานกลุ่ม ในปี 2547 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย ได้มาฝึกทำกระเป๋าจากกก และได้ทำควบคู่กับเสื่อกกลายมัดหมี่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเสื่อกก จากเสื่อกกราคาผืนละ 150 บาท เมื่อนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋า จะทำกระเป๋าได้อย่างน้อย 3 ใบ ราคาใบละอย่างต่ำ 300 บาท และขายได้สูงสุดใบละ 1,000 บาท

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. เสื่อกกลายมัดหมี่

2. กระดาษแข็งทำแบบ

3. ซิป

4. กาวเคมี

5. ดินสอ

6. ผ้าคอตตอน

7. ไม้บรรทัด

 

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่ 1  เลือกเสื่อกกลายที่ต้องการทำกระเป๋า

 ขั้นตอนที่ 2 นำมาตัดแบบ

ขั้นตอนที่ 3 นำแบบมาทาบกับเสื่อกก ทากาวทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้กาวแข็งตัว

 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

วิธีที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกกนั้น ควรเก็บไว้ในห้องที่เก็บควรไม่มีอากาศชื้น เมื่อขึ้นราควรเช็ดและขัด แล้วผึ่งแดดให้แห้ง ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วควรมีถุงพลาสติกห่อหุ้มเพื่อไม่ให้อากาศเข้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: