หัตถกรรมเป่าแก้ว

หัตถกรรมเป่าแก้ว จ.นครปฐม

 

หัตถกรรมเป่าแก้ว เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความประณีตละเอียดอ่อน จนสมาชิกกลุ่มได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิชาชีพแขนงนี้ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ได้ศึกษาเทเทคนิคและวิธีการต่างๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดความชำนาญให้กับคนในชุมชน งานหัตถกรรมเป่าแก้ว เป็นงานที่เกิดจากความคิดโดยฝีมือของคนไทย ไม่ต้องพึ่งเครื่องจักรที่มีราคาแพง แต่ต้องอาศัยความอดทนและความชำนาญ จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานานบวกกับจินตนาการที่ได้เป็นวิถีชีวิต ความเป็นมาของคน สัตว์ สิ่งของ ทำให้สร้างสรรค์และพัฒนาชิ้นงานออกมาได้อย่างประณีต เช่น ช้างทรงเครื่องลายไทย สัตว์ 12 ราศี เป็นต้น

 

วัสดุและอุปกรณ์

1. แท่งแก้ว

2. ออกซิเจน

3.หัวเป่าแก้ว

4. แก๊ส

5. แว่นตากันแดด

6.คีม

 

ขั้นตอนในการทำ

1. นำภาพตัวอย่างหรือภาพจากจินตนาการ

2. นำแท่งแก้วมาขึ้นรูปด้วยความร้อนที่พอเหมาะ

3. เมื่อแท่งแก้วเริ่มร้อนจึงบิดแท่งแก้วไปในทิศทางของรูปต่างๆ ที่ต้องการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: