โคมไฟแฟนซี

โคมไฟแฟนซี นครนายก

 

โคมไฟแฟนซีลวดลายต่างๆ

 

โคมไฟจากขวดชนิดต่างๆ

โคมไฟจากขวดเหล้า

เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยมีการประชุมเพื่อตั้งกลุ่ม จากคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน จากการประชุมได้มีมติจัดตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงหาวัตถุดิบที่ใช้ภายในท้องถิ่นที่มีอยู่ จากประธานที่มีประสบการณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คิดค้นที่จะนำเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาทำประโยชน์ เช่น จอ TV ที่เสียแล้วมาทำเป็นนาฬิกาหลอดภาพ

จากประสบการณ์ของการเป็นช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มนาฬิกาหลอดภาพ ได้มองเห็นขยะที่เราทิ้งนั้นมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงเกิดความคิด ร่วมกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำขยะประเภทขวดต่างๆ มารีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดรายได้ ต่อครอบครัวและชุมชน ด้วยการนำขวดที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ เป็นโคมไฟแฟนซี ประกอบภาพยิงทรายพร้อมสี ซึ่งครั้งแรกที่ทำนั้น ทำด้วยความชอบคิดในเรื่องการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ เพื่อความสวยงามและความพอใจของตนเอง ไม่ได้ทำเพื่อสร้างรายได้ แต่ต่อมาได้มีผู้มาพบเห็นสิ่งที่ทำซึ่งมีความพึงพอใจมาก และได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ให้เสนอขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มผช).

เมื่อ พ.ศ. 2548 และหลังจากนั้นจึงได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTO) ประเภทของใช้และของที่ระลึก

เมื่อ พ.ศ. 2549 และต่อมาได้ขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับคำแนะนำจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ และหน่วยงานราชการที่ให้ความสนใจได้แนะนำให้แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา

จากประสบการณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้จัดรวมขยะประเภทขวดชนิดต่างๆ เช่นขวดเหล้า ขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขวดน้ำผลไม้ มาสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ ลดภาวะโลกร้อนและสิ่งสำคัญคือ ลดขยะ ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้ด้วยนวัตกรรมใหม่ เท่ห์ด้วยดีไซน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์ของโคมไฟแฟนซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครไม่มีคู่แข่ง วัตถุดิบหลักทำมาจากขยะที่เหลือใช้ เช่น ขวดประเภทต่างๆ ซึ่งได้จากการรวบรวมของสมาชิกและคนในชุมชน หลังจากนั้นจึงนำมาออกแบบเป็นโคมไฟลักษณะต่างๆ ตามประเภทและชนิดของขวดที่หามาได้ เพิ่มเติมด้วยการวาดลวดลายและการพ่นทรายให้มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กลุ่มนาฬิกาหลอดภาพ เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญฃองภูมิปัญญา ในการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทพ่นทราย ผนวกกับการนำวัสดุเหลือใช้ มาสร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป อีกทั้งวัตถุดิบก็หาได้ในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง จึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายรายได้ให้เกิดในชุมชน

 

อุปกรณ์ที่ใช้

1. สีอาคิลิก

2. สติ๊กเกอร์

3. หลอดตะเกียบ 3W220V

4. สายไฟ 220V

5. ปลั๊กตัวผู้

 

ขั้นตอนในการทำ

1. นำขวดเปล่ามาแช่น้ำประมาณ 24 ชม. เพื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดมากับขวดออกให้หมด

2. แล้วนำมาล้างให้สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

3. นำมาเข้าเครื่องตัดให้มีขนาดตามรูปแบบที่ออกไว้

4. เสร็จแล้วนำขวดไปล้างทำความสะอาดอีกครั้ง แล้วนำไปตากให้แห้ง

5. นำขวดมาติดสติ๊กเกอร์ตามที่ออกแบบไว้

6. นำเข้าเครื่องยิงทราย ตามแบบที่ออกไว้

7. หลังจากการยิงทรายเสร็จแล้ว เอาสติ๊กเกอร์ออกแล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด ตากให้แห้ง

8. แล้วนำมาติดสติ๊กเกอร์ใหม่อีกครั้ง ตามรูปภาพและลวดลายต่าง ๆ

9. นำไปพ่นสีต่าง ๆ ตามรูปแบบ ทิ้งไว้ให้แห้งจึงนำมาแกะสติ๊กเกอร์ออกเป็นอันเสร็จขั้นตอนการยิงทราย

10. นำสแตนเลสมาดัดขึ้นรูปตามแบบเสร็จแล้วสำหรับทำหูหิ้ว ก็นำมาประกบเข้ากับอาคริลิก

11. แล้วเจาะรูเข้ากับตำแหน่งเป็นอันเสร็จขั้นตอนสุดท้าย

12. ต่อสายไฟและติดหลอดไฟให้เรียบร้อย

13. นำมาตรวจสอบความเรียบร้อยและทดสอบไฟ

14. บรรจุภัณฑ์ใส่กล่องเพื่อนำออกจำหน่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: