ภูมิปัญญาผ้าคลุมผมสตรี

ภูมิปัญญาผ้าคลุมผมสตรี

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากชาวมุสลิมจะมีเอกลักษณ์ในการแต่งกายที่เป็นแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจะคลุมศีรษะ ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นจำนวนมาก กลุ่มจึงได้คิดทำผ้าคลุมผมสตรีขึ้นมา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสตรีชาวมุสลิมทั่วโลก เช่น มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย เป็นต้น จนปัจจุบันผ้าคลุมผมมุสลิมกลายเป็นเครื่องประดับ และบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้

ดังนั้น เพื่อการพัฒนาฝีมือและเทคนิคในการผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถให้แก่สมาชิก ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาการออกแบบลวดลายในการปักจักรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มทักษะให้สมาชิกได้ยกระดับฝีมือและมาตรฐานที่ดีในการผลิต ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของผ้าคลุมผมปักจักร(ศรีปุตรี) คือ วัตถุดิบผ้าบาวา จากประเทศมาเลเซีย เกรด A มีความละเอียดประณีตของงานปัก/มีลวดลายที่ทันสมัย สีสันสวยงาม การใช้วัตถุดิบอย่างดีผ้าที่ใช้ใส่สบายไม่ร้อนเหมาะสมกับอากาศ 

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ผ้าบาวา

2. ด้ายปัก

3. เพชร/คริสตัล

4. จักรปัก / จักรเย็บ

5. สะดึง

6. กรรไกร/สายวัด

7. เครื่องอัดเพชร/คริสตัล

 

ขั้นตอนการผลิต

1. ตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก/ใหญ่ ตามต้องการ

2. เขียนลวดลายบนผืนผ้า

3. ปักตามลวดลายที่เขียน

4. ตกแต่งด้วยลูกปัดหรือคริสตัลที่เตรียมไว้เพื่อเพิ่มความสวยงาม เพิ่มมูลค่า

5. เย็บริม 

 

เทคนิค/เคล็ดลับการผลิต

          การปักใช้ฝีเข็มที่ละเอียดและวัตถุดิบที่มีคุณภาพสีของเส้นไหมในการใช้ปัก เลือกสีที่ใสสดสวยงาม ลวดลายต้องทันสมัย ต้องตรวจความละเอียดของผลผลิต 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: