รูปแกะหนังตะลุง

ภูมิปัญญารูปแกะหนังตะลุง
 

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2500 นายส่อง สุวรรณมณี ซึ่งเป็นศิษย์ของนายหนังตะลุงแถบอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่มาอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้แสดงหนังตะลุงในบริเวณที่อยู่อาศัย จนมาระยะหนึ่ง นายส่อง สุวรรณมณี ได้ใช้เวลาว่างในการแกะหนังตะลุงขึ้น ซึ่งอาศัยศิลปะการแกะหนัง จากการสังเกตตอนที่อยู่ระโนด จากช่างที่มาแกะหนังตะลุง ให้แสดงในเวลานั้น นายส่องจึงแกะหนังตะลุงเพื่อให้แสดงเอง แสดงจนมีชาวบ้านในหมู่บ้านสระพัง ตำบลเสาธง มีความสนใจและได้ฝึกการแกะหนังตะลุง จนมีลูกศิษย์หลายคนที่ยึดเป็นอาชีพการแกะหนังตะลุงต่อมา

จุดนี้เองจึงทำให้หมู่บ้านสระพังมีช่างแกะหนังฝีมือดีหลายคนเกิดขึ้น และ นายส่อง สุวรรณมณี ก็ได้ถ่ายทอดการแกะหนังให้ลูก ๆ และยึดเป็นอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้

จากความรู้ความสามารถของนายส่อง สุวรรณมณี ได้ถ่ายทอดให้ลูก ๆ จนลูก ๆ ทุกคนมีความสามารถในงานศิลปะด้านแกะหนัง โดยเฉพาะ นายกิจติ สุวรรณมณี ได้สร้างผลงานด้านแกะหนัง จนมีฝีมือ เป็นที่ยอมรับและได้ส่งภาพหรือรูปหนังเข้าประกวดจนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย ทำให้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เชิญให้ไปแสดงผลงานตามงานและเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนละแวกใกล้เคียงได้เชิญให้ นายกิจติ สุวรรณมณี ไปเป็นวิทยากร และสอนเด็กนักเรียนอยู่เป็นประจำ ทำให้ศิลปะการแกะหนังในหมู่บ้านสระพังมีผลงาน และเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วเป็นที่สนใจของชุมชนและเยาวชน ทำให้มีผู้มาเรียนรู้ในการแกะหนังมากขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวเป็นอย่างดี

 

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

          เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงเอกลักษณ์ของคนปักษ์ใต้ ที่มีการทำด้วยฝีมือประณีต สวยงาม และคงทน

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1.หนังวัว

2.สี

3.เขียงตอก (ไม้เนื้อแข็ง)

4.เขียงขุด (ไม้เนื้ออ่อน)

5.ตุ๊ดตู่(มุก)

6.มีดขุด

7.ฆ้อน

8.พู่กัน

9.น้ำมันวานิช

10.ไม้ตับ

11.เชือก

ขั้นตอนการผลิต

1.นำหนังมาฟอก

2.ตากหนังให้แห้ง

3.ตัดเป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ

4.เขียนลาย

5.ตอกตามลวดลาย

6.ลงมือแกะหนัง

7.ระบายสี

8.เคลือบเงา

9.นำไปใส่กรอบ/ใส่ถุงจำหน่าย

 

 

 

 

เทคนิค/เคล็ดลับการผลิต

          เคล็ดลับอยู่ที่ฝีมือการแกะหนังที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ใจเย็น มีสมาธิในการทำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: