ดอกไม้ใบยางมาลีพารา

ภูมิปัญญากลุ่มดอกไม้ใบยางมาลีพารา

ประวัติความเป็นมา

นางชิราภรณ์ พงษ์พิพัฒน์ ประธานกลุ่ม ได้เล่าว่าเมื่ออดีตคนเป็นสมาชิก กลุ่มดอกไม้มาลีพาราได้รับมอบหมายให้เข้ารับการอบรมการผลิตดอกไม้ จากศูนย์ศึกษาศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะเวลา 6 เดือน กลับมาทดลองประดิษฐ์ดอกไม้ ใบยางพารา ซึ่งเห็นว่ามีวัตถุดิบจำนวนมากในท้องถิ่น ผลิตจำหน่ายที่ศูนย์ศึกษาศิลปาชีพบางไทร ต่อมาราชการได้สนับสนุน วัสดุ / อุปกรณ์ และหาช่องทางการตลาดแก่กลุ่มดอกไม้ใบยางมาลีพารา ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่โดดเด่นของดอกไม้ใบยางพารา คือ มีความสวยงาม เป็นวัสดุเหลือใช้ เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมียางพารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกที่จังหวัดตรัง ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง
 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ใบยางพารา

2. อุปกรณ์การทำดอกไม้

3. สีย้อมผ้า

 

ขั้นตอนการผลิต

1. ตัดใบยางกลางแก่กลางอ่อน นำไปแช่น้ำประมาณ 1 เดือน จนส่วนที่เป็นสีเขียวเปื่อย

2. จึงนำมาแปรงจนเหลือส่วนที่เป็นเส้นใยล้างน้ำให้สะอาดจึงนำมาฟอกขาวด้วย ไฮเตอร์ โดยใช้อัตราส่วน 1 ต่อ 8 แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงนำมาล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้ง

3. หลังจากนั้นผึ่งลมจนแห้ง

4.แล้วนำมาตัดขนาดของใบ พร้อมที่จะนำไปผลิตเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆตามต้องการ

 

เทคนิค/เคล็ดลับการผลิต

ลักษณะของใบยางพาราจะต้องไม่แก่เกินและไม่อ่อนเกินไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: