กระเทียมโทนดองสามรส

กระเทียมโทนดองสามรส  จังหวัดเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมา
          
 บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมมีการปลูกกระเทียมกันมากและทำมาโดยตลอด ต่อมาปี พ.ศ. 2525 เริ่มก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ มีสมาชิก 38 คน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ส่งเสริมงานด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การแปรรูป และการถนอมอาหาร จากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ประกอบด้วยกระเทียมดอง มะม่วงดอง เป็นการผลิตภายในบ้านของสมาชิก เพื่อสำหรับบริโภคในครัวเรือน และเหลือจำหน่ายในหมู่บ้านเล็กน้อย ซึ่งยังมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ซึ่งมีการทดลองทำมาเรื่อยๆ ปี พ.ศ.2539 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ ได้ปรับการดำเนินงานแปรรูปผลผลิตเป็นเชิงธุรกิจ ได้รับงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.ปี 2539)จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งแรกปีพ.ศ.2540 ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองได้ สามารถผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540

กระเทียมยังเป็นสมุนไพรแก้ไขบรรเทาปัญหาสุขภาของชาวบ้านมาโดยตลอด หมอพื้นบ้านไทยใช้กระเทียมสดรักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน โรคบิด ป่วง แก้ไอ และกระจายโลหิต กระทั่งเป็นที่สรุปได้ว่า กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่น 2 ประการ คือ ใช้ทารักษาโรคผิวหนัง และรับประทานแก้โรคความดันโลหิตสูง

การศึกษาทดลองคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในระยะหลัง พบว่า กระเทียมมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้อีกหลายอย่าง แต่การนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ผลอย่างจริงจังยังจะต้องมีการศึกษาผลทางคลินิกวิทยาให้ถ่องแท้เสียก่อน

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

             กระเทียมโทนดองบ้านป่าไผ่ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านรสชาดอร่อย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ได้รับการับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการการดองโดยวิธีธรรมชาติ ไม่ใส่สารเจือปนใดๆ ปราศจากสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ากระเทียมโทนดองป่าไผ่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกคนที่จะนำไปรับประทาน และเลือกซื้อหาไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
                กระเทียมโทน 1,000 กก./ปี กระเทียมโทนใช้ระยะเวลาในการหมัก 2 เดือน ส่วนผสม : กระเทียมโทนดอง 1 ไห

1. กระเทียมโทนสด 12 กิโลกรัม

2. น้ำต้มสุก 1 กิโลกรัม

3. เกลือ 1 กิโลกรัม

4. น้ำตาล 3 กิโลกรัม

5. น้ำส้มสายชู 100 กรัม

ขั้นตอนการผลิต

1. จัดซื้อกระเทียมโทนที่มีคุณภาพดี

2. นำกระเทียมโทนมาทำความสะอาดคัดขนาดให้ได้มาตรฐาน

3. นำมาบรรจุลงไหใส่น้ำเกลือลงไป ปิดฝา

4. แช่ในตู้แช่ประมาณ 30 วัน

5. นำกระเทียมโทนออกจากไห ล้างให้สะอาด

6. เอาออกมาพักให้สะเด็ดน้ำแล้วบรรจุใส่ขวด

7. น้ำส้มสายชู+น้ำตาล

8. ปิดฝาขวดให้สนิทแล้วนำไป

9. ติดฉลากพร้อมขาย

 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

          ใช้กระเทียมสดคุณภาพดี ไม่งอก การผลิตที่สะอาด ได้มาตรฐาน ไม่ใช้สารฟอกสีและสารบอเรกซ์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ไร้สารตกค้าง สะอาด ถูกหลักอนามัย และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีความทันสมัย สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด และมีแรงงานที่มีความชำนาญในการคัดเลือกโดดเด่น โดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับแรงงานที่มีความรู้ความชำนาญในการผลิตซึ่งทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: