สมุนไพรเพชรสังฆาต

สมุนไพรเพชรสังฆาต(ยาแคปซูลผสมเพชรสังคาต) จังหวัดลำปาง


ประวัติความเป็นมา

            กลุ่มสมุนไพรพรรณทิพย์โอสถได้ยึดหลักพระราชบัญญัติมาประกอบการผลิต. โดยมี คุณรุจิรัตน์ กาวิชัย ได้สืบทอดการทำสมุนไพรจากบิดา ซึ่งสมัยก่อนมีการทำแบบประสาชาวบ้าน ในปี พ.ศ.2526 ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยการนำของ คุณไพรัช ชินหวรรณ ได้ชี้แจงให้มีการเข้าสู่ระบบของแง่กฎหมายอย่างสมบูรณ์ และได้มีการแนะนำให้ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับ แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกร ผดุงครรภ์และเวชกรรม

            ต่อมา คุณรุจิรัตน์ กาวิชัย ได้นำคำแนะนำของคุณไพรัช ชินหวรรณไปใช้ โดยการเข้าศึกษาในสาขาดังกล่าวที่ จังหวัดลำพูน เมื่อ พ.ศ. 2541 และได้จบหลัดสูตรเมื่อ พ.ศ. 2543 ในขณะเดียวกันได้ก่อสร้างโรงงานขนาดย่อยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและได้มีการตั้งกลุ่มโดยมีสมาชิกทั้งหมด 10 ท่านตามคำแนะนำของ คุณไพรัช ชินหวรรณ แล้วได้ทำเรื่องขอจัดตั้งโรงงานหรือสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยทำการจ้างเภสัชกรจากจังหวัดลำพูนมาควบคุมการผลิต ชื่อคุณนวชน เรืองพุ่ม เป็นเวลา 2 ปี

             ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้ทำการยื่นขอทะเบียนยาอยู่ 3 ตำหรับ โดยมียาผงสมุนไพร ยาแคบซูลจันทรสีลาและ ยาวัฒนพรรณทิพย์ที่กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานครและเมื่อปีพ.ศ. 2545 คุณรุจิรัตน์ กาวิชัย ทำการสอบใบประกอบโรศิลป์ได้ ในสาขาเภสัชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุข

             จากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติทะเบียนยาทั้ง 3 ตำหรับ และได้ขอทะเบียนยาตำรับอื่นเพิ่มเต็มทะเบียนยาทั้ง 3 ตำหรับ และได้ขอทะเบียนยาตำรับอื่นเพิ่มเต็ม
 
เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภั

1. สมุนไพรพรรณทิพย์โอสถทำมาจากสมุนไพรที่ไม่ได้ตัดแต่งยีนส์ (GMO Free)

2. เป็นสมุนไพรที่ปลูกในชุมชนโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง

3. ผลิตภัณ์พรรณทิพย์โอสถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

4. เป็นสินค้าแบรนด์ไทย

5. สรรพคุณของเพชรสังฆาต บรรเทา โรคริดสีดวงทวารหนัก

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. สมุนไพรเพชรสังฆาต

2. แคปซูลบรรจุยา

ขั้นตอนการผลิต

1. นำเถาเพชรสังฆาต มาล้างให้สะอาด

2. นำเถาเพชรสังฆาต ที่ล้างแล้วนำไปตากแดดหรืออบให้แห้ง

3. นำเถาเพชรสังฆาต ที่แห้งแล้วมาบดละเอียด

4. นำผงเถาเพชรสังฆาต ที่บดละเอียดแล้วมาบรรจุแคปซูล แล้วนับเม็ดแคปซูลที่บรรจุผงเถา เพชรสังฆาต แล้วมาบรรจุขวดติดฉลากออกขาย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

            เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน โดยมีปริมาณการผลิต 300 กระปุกต่อเดือน บรรจุกระปุกละ 60 แคปซูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: