ครีมล้างหน้าสมุนไพร

                                          

ประวัติความเป็นมา
             วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2545 โดยมีสมาชิก 21 คนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกมีการเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพร , เพื่อให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกและส่งเสริมรายได้ในกลุ่ม โดยปี พ.ศ.2547 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOPระดับ 4 ดาวและในปี 2459, และ 2553 และ 2553 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว

สำหรับแรงบันดาลใจในการก่อตั้งกลุ่มฯนั้น เริ่มจากนายธนกฤติ สอนเพียร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตำบลบึงพระ หมู่4 ต.บึงพระ) ซึ่งมีความรู้ในด้านสมุนไพร สืบทอดมาจากบิดา ซึ่งเป็นหมอน้ำมันแผนโบราณ และได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ วิชาสมุนไพรหลักสูตรพิเศษ ในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพรไทย เพื่อยกระดับความรู้ของตนเอง ประกอบกับประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลบึงพระ ได้ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน แต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนำไปใช้ในการประกอบอาหารเท่านั้น สมุนไพรที่ประชาชนในหมู่บ้าน ปลูก เช่น ตะไคร้ ขมิ้น ใบบัวบก ไพร เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความคิดว่าน่าจะนำสมุนไพรในครัวเรือนเหล่านี้มาประโยชน์ให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รวบรวมผู้สนใจด้านสมุนไพร ในหมู่บ้าน ตำบล และตำบลใกล้เคียง มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสมุนไพรขึ้น

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์
            ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวพรรณ จะเลือกให้ส่วนผสมจากใบบัวบก ขมิ้นชันและกวาวเครือขาวเป็นส่วนใหญ่ เพราะล้วนเป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้ในการดูผิวพรรณของคนไทยมาแต่โบราณ โดยมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันยังคงควบคุมคุณภาพและความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
“วัตถุดิบในการผลิต จะรับซื้อจากแหล่งทั่วไป แต่สำหรับตะไคร้ ใบบัวบก และขมิ้นชันจะให้สมาชิกในกลุ่มปลูกเองและนำมาขายให้ หากไม่เพียงพอต่อการผลิตจะสั่งซื้อจากแหล่งอื่น ส่วนกากตะไคร้ที่เหลือจากจากการสลัดทางกลุ่มจะนำไปเป็นปุ๋ยหมักตากแห้ง จำหน่าย”

ขั้นตอนการผลิต
แสดงกระบวนการผลิตในลักษณะแผนภูมิ (Chat) ประกอบด้วยขั้นตอนการผลิตและคำอธิบาย

 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
1. คัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณภาพ

2. ส่วนผสมที่ใช้ต้องผ่านการชั่งน้ำหนักด้วยตราชั่งที่ได้มาตรฐาน

3. มีการควบคุมขั้นตอนการผลิต

4. ตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: