ผ้ามัดหมี่สอดดิ้น

ผ้ามัดหมี่สอดดิ้น  จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา

           กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ 3 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมี นางสุรีย์ จีระดิษฐ์ เป็นประธานคนแรก สมาชิกเริ่มแรกจำนวน 15 คน โดยใช้บ้านกำนันอำนวย นิโครธ เป็นที่ตั้งกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อุทัยธานีในการจัดหาวิทยากรมาฝึกสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ต่อมากลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่ เดิมเริ่มคับแคบ จึงได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร จากสภาตำบลห้วยรอบ สร้างเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ปี พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ในการขยายศูนย์ฝึกอาชีพอีก 1 หลัง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 23 คน นางเนตรทราย นิลภา เป็นประธานกลุ่ม ฝีมือการทอผ้าไหมประดิษฐ์ของชาวบ้านห้วยรอบได้สร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มทอผ้า บ้านห้วยรอบเนื่องจาก เนื้อผ้าที่แน่น ผ้าสีไม่ตก คุณภาพดี ทำให้ชาวบ้านในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้รู้จักและใช้ผ้าทอบ้านห้วยรอบอย่างสม่ำเสมอ

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ผ้าทอห้วยรอบ หมู่ 3 เนื้อผ้ามีความแน่น เรียบ ลวดลายมีความละเอียด ฝีมือมีความประณีต สีไม่ตก ซักไม่หดตัว รีดง่าย ราคาไม่แพง และมีอายุการใช้งานยาวนาน


วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1. ด้ายมัดหมี่

2. ด้ายพุ่ง

3. ด้ายยืน

4. กี่กระตุก

5. กระสวย

6. ฟันหวี

7. ระวิง

8. กระบอกเดินด้าย

9. ราวตั้งหลอด

10. ที่เดินด้าย

11. หวีด้าย

12. ตะกอ

 

ขั้นตอนการผลิต

นำเส้นด้ายไหมประดิษฐ์เส้นยืนและเส้นพุ่ง ด้ายมัดหมี่ มาใส่ระวิงเพื่อกรอให้เป็นหลอดสำหรับไว้เป็นเส้นพุ่ง การทำเส้นยืนจะนำด้ายใส่หลอด แล้วนำมาใส่ราวตั้งหลอด เพื่อทำการค้นด้ายเพื่อทำเป็นเส้นยืนและทำเป็นลาย โดยต้องนำจำนวนเส้นด้ายหรือตรวจเส้นด้ายให้พอดีกับฟันหวี และเก็บคนัด นำเส้นด้าย ที่มัดเป็นลำแล้ว นำมาร้อยใส่ฟันหวีโดยใส่ด้ายทีละช่อง จากนั้นจะนำมาหวีด้ายใส่ไม้ม้วนโดยนำเส้นด้าย ที่มัดเป็นลำแล้ว นำมาร้อยใส่ฟันหวีโดยใส่ด้ายทีละช่อง จากนั้นจะนำมาหวีด้ายใส่ไม้ม้วนโดยนำด้ายที่ร้อย ใส่ฟันหวี รวมทั้งด้ายที่เตรียมไว้นำมาใส่พัดเพื่อม้วนด้ายทั้งหมด นำไปใส่กี่ทอผ้า ทำการเก็บตะกอ และนำฟันหวีโยงเข้ากับที่ผูกตะกอเป็นตัวแยกเส้นด้ายยืนเพื่อสอดเส้นด้ายพุ่งจากกระสวยเข้ากับ ไม้เหยียบ 2 อัน จากนั้นจึงเริ่มทำการทอผ้า

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
ผ้าทอบ้านห้วยรอบ หมู่ 3 ด้านวัตถุดิบกลุ่มฯจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และใช้อุปกรณ์ฟันหวีเบอร์ 60 ซึ่งมีความถี่และความละเอียด ทำให้เนื้อผ้ามีความแน่น และละเอียด ด้านผู้ทอต้องออกแรงกระทบให้แน่นและสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน โดยสมาชิกกลุ่มจะมีการแนะนำกันและกันเพื่อให้การทอผ้าออกมามีคุณภาพ ทำให้ไม่ว่าใครเป็นผู้ทอ ผ้าทอทุกผืนมีคุณภาพเหมือนกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: