ไวน์แดงผลหม่อน

ไวน์แดงผลหม่อน  จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2544 สถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานี (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ) ได้ทำผลการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์วิโรจน์ แก้วเรือน โดย ผอ.ส่งรักษ์ เต็งรัตนประเสริฐ ได้ทำการจัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตกร บ้านดงบง (บ้านโนนงาม) เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการปลูกหม่อนและการบำรุงรักษาสวนหม่อน เพื่อที่จะได้นำมาทำไวน์แดงผลหม่อน ตลอดจนให้การสนับสนุน โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำที่ไร่ของเกษตรกรรวมทั้งได้สาธิตและชี้แนะ เกี่ยวกับการทำไวน์ผลหม่อนอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตจึงได้เน้นไปที่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ขยายออกไปสู่ภูมิภาค

ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจการแปรรูปไวน์ผลหม่อนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำไปสู่ ภาวะของการพึ่งตนเอง และเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลและหมาะสมกับชุมชน ทั้งนี้โดยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานรากของการพัฒนา รวมทั้งยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามทการ พัฒนากระแสหลักทั้งในแนวทางที่ยอมรับ และปรับตัวเพื่อที่จะคัดสรรสิ่งใหม่ ๆผสมผสานให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ที่สำคัญกว่านั้นชุมชนได้มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถพัฒนาอาชีพไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไป

 

เอกลักษณ์ จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ไวน์แดงผลหม่อนจะมีสีสัน ขนาด และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน มีรสกลมกล่อมเป็นน้ำเพื่อผลไม้เพื่อสุขภาพ

ได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการประกวดไวน์แดงผลหม่อนในงานการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ ในระดับ 4 ดาว

 

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 เก็บผลหม่อนขนาดสุกงอม และสุกพอห่าม ๆ มาล้างน้ำให้สะอาด

ขั้นตอนที่ 2 นำผลหม่อนที่ล้างแล้วมาต้มให้ผลหม่อนสุก

ขั้นตอนที่ 3 นำผลหม่อนที่ต้มเสร็จแล้วไปกรองเอาแต่น้ำผลหม่อนด้วยผ้าขาวสะอาด

ขั้นตอนที่ 4 นำน้ำผลหม่อนที่กรองเสร็จแล้วไปต้มพร้อมกับน้ำตาลให้เดือดโดยให้ได้น้ำ 20 ลิตร

ขั้นตอนที่ 5 นำน้ำผลหม่อนที่ได้มาใส่ลงในถังหมักโดยเติมหัวเชื้อปิดปากถังด้วยสำสีและปิด ทับด้วยกระดาษฟรอย์ ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น ให้หัวเชื้อทำงานพอครบ 1 เดือน ถึงค่อยทำการถ่ายกากตะกอนออก

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากถ่ายกากตะกอนครั้งแรกแล้วนำไปบ่มไว้ในถังบ่มซึ่งเราจะทำการถ่ายกาก ตะกอนเดือนละ 1 ครั้งไปจนครบ 1 ปี

ขั้นตอนที่ 7 นำไวน์ผลหม่อนที่ได้ไปต้มที่อุณภูมิ 65-70 องศา นาน 30 นาที เพื่อที่จะหยุดหัวเชื้อไม่ให้เจริญเติบโต จากนั้นนำไปบรรจุขวดโดยการปิดปากขวดด้วยจุกคอร์กและฟิล์มหก

ขั้นตอนที่ 8 ติดฉลากแสตมป์พร้อมที่นำไปจำหน่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: