ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 สี

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 สี  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ประวัติความเป็นมา

การทำนาเป็นอาชีพที่คนอีสานทำสืบทอดกันมาแต่โบราณ เพราะข้าวเป็นอาหารหลัก ต่อมามีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีหลายสายพันธุ์ นำมาผสมผสานกัน 4 สายพันธุ์ 3 สี คือ ข้าวมะลิดำ ข้าวมะลิแดง ข้าวมะลิโสมาลี ข้าวมะลิดั้งเดิม ซึ่งข้าวแต่ละสายพันธุ์ก็มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ด้านเซลมะเร็ง ด้านเบาหวาน มีกลิ่นหอม เมื่อรวมกันแล้วทำให้มีคุณค่าทางอาหาร จึงได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ เป็นข้าวหอมมะลิ 3 สี ขั้นตอนกระบวนการเพาะปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งเดิมทีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว จึงได้ตั้งชื่อว่า “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 สี”

 

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลักษณะโดดเด่นของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3 สี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปลอดสาร 100 % มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เรียว ขาว ยาว นุ่ม

 

ขั้นตอนการผลิต

นำข้าวเปลือกที่ได้จากการผลิตจากสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์ มาสีข้าวเป็นข้าวกล้อง

 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

(เทคนิค เคล็ดลับ ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ)มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกปี มีการปรับปรุงดินโดยปลูกพืชตระกูลถั่ว และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 100 %

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: