กล้วยฉาบเลิศรส

กล้วยฉาบเลิศรส จังหวัดมุกดาหาร

 

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มกล้วยฉาบเลิศรส ภูมิหลังเทศบาลตำบลดอนตาลเป็นเทศบาลกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกกล้วยน้ำหว้า ตามหัวไร่ปลายนา เป็นจำนวนมาก ส่วนมากปลูกเพื่อบริโภค และ ขายบ้างมีเพียงเล็กน้อย ต่อมาสตรีในชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มกล้วยฉาบเลิศรส ขึ้น ในปี พ.ศ. 2547 โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุน ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิต แก้ปัญหาราคากล้วยถูก และเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตร โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของลูกค้า ปี 2553 กลุ่มกล้วยฉาบเลิศรส ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร ได้ระดับ 4 ดาว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

ปัจจุบัน กล้วยฉาบเลิศรส ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีรสดั้งเดิม รสเค็ม รสหวาน รสสมุนไพร เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการเลือกซื้อ ทำให้กล้วยฉาบเลิศรส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการยอมรับจากตลาด และผู้บริโภค

 

เอกลักษณ์/ จุดเด่นผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบเลิศรส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ใช้แรงงานคนในการผลิตทุกขั้นตอน มีหลากหลายรส ให้เลือก มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ ที่กลุ่มอาชีพในชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเป็นกลุ่มอาชีพที่ช่วยเหลือชุมชน มีความเอื้ออารีต่อกัน

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. กล้วยน้ำหว้า

2. น้ำมันพืช

3. น้ำตาลทรายขาว

4. เนย

5. เกลือ

6.ใบเตย

อุปกรณ์ประกอบด้วย

1. หัวแก๊ส – ถังแก๊ส

2. กระทะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร

3. กะซอน

4. ตะหลิว

5. กะละมัง

6. กระด้ง

7. มีด

8. เตา

 

ขั้นตอนการผลิต

1.นำกล้วยที่ฝานเสร็จแล้ว นำมาใส่กระทะที่น้ำมันกำลังเดือดพอดี พร้อมกับใส่เนย

2.รอประมาณ 3-5 นาที กล้วยเหลืองหอมแล้ว นำกล้วยที่ทอดเสร็จแล้ว ออกมาใส่กะละมังที่เตรียมไว้โดยใช้กระดาษซับมันรองพื้นเพื่อซับน้ำมันจากกล้วย

3.ลักษณะกล้วยทอดเสร็จจะมีสีเหลืองหอมน่ารับประทาน

4.ถ้าต้องการรสหวาน ใส่น้ำตาลที่เคี่ยวเสร็จใหม่ๆ ราดกล้วยแล้วคละเคล้าให้ทั่วถึงกัน

5.รอน้ำตาลแห้ง แล้วบรรจุถุง พร้อมจำหน่าย

 

เทคนิค/ เคล็ดลับในการผลิต

กล้วยฉาบเลิศรส ถ้าต้องการรสหวาน, มัน, กรอบ ใส่เนย พร้อมน้ำมัน และใส่ใบเตย หรือปั่นใบเตยแล้วนำเอาน้ำใบเตยมาเคี่ยวกับน้ำตาล จะรสชาติ หอมใบเตย หวานมัน อร่อย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: