กลุ่มทอผ้าขิดบ้านด่านช้าง

กลุ่มทอผ้าขิดบ้านด่านช้าง  จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มทอผ้าขิดบ้านด้านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เริ่มต้นผู้นำได้เข้าไปเรียนรู้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี สวัสดิ์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อกลับมาก็ได้มีการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าขิดขึ้น เริ่มแรกมีสมาชิกก่อตั้ง จำนวน 20 คน เงินทุนในการดำเนินงาน จำนวน 40,000 บาท(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ)

ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 25 คน มีเงินทุนในการดำเนินงาน จำนวน 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยนช์นอกจากอาชีพหลัก สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในกลุ่ม และเป็นการเพิ่มรายได้

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาไทยด้านผ้าลายขิด มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ถึงลูกหลาน และมีการใช้แรงงานภายในชุมชนโดยสมาชิกกลุ่ม

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิษหลักที่ใช้ได้แก่ ด้ายประดิษฐ์,ด้ายฝ้าย นำมาจากตลาดในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /วัสดุ ได้แก่ กี่กระตุก ฟืม กระสวย นัย อัก ฯลฯ

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 เดินเครือ

ขั้นตอนที่ 2 สืบใส่ฟืม

ขั้นตอนที่ 3 ขึ้นกี่

ขั้นตอนที่ 4 เก็บลาย

ขั้นตอนที่ 5 เก็บตะกอ

ขั้นตอนที่ 6 ทอตามลาย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

กรรมวิธีในการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษในระหว่างการทอเพื่อให้เกิดลวดลายที่โดด เด่นกว่าสีพื้นวิธีการทำคือ ใช้ไม้เขี่ยหรือสกิดเพื่อช้อนเส้นด้ายยืนขึ้นแล้วสอดเส้นด้ายพุ้งไปตามแนว ที่ถูกจัดซ้อนจังหวะการสอดเส้นด้ายพุ่งนี้เองทำให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: