โคมไฟฉลุลาย

โคมไฟฉลุลาย  จังหวัดสุรินทร์

 

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจุชมชนโคมไฟฉลุลาย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีการนำศิลปะและลวดลายต่างๆมาเป็นส่วนประกอบ โดยการใช้ไม้อัด ที่ทำมาจากเศษไม้ มาอัดรวมเป็นแผ่น ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจากเศษไม้เหลือใช้ได้เป็นอย่างดี

โคมไฟฉลุลาย เกิดจากผู้ประกอบการที่รักในงานศิลปะ ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับงานศิลปะ ที่ชื่นชอบ โดยเน้นที่สามารถนำมาตกแต่งบ้านเรือนได้และมีประโยชน์ในการใช้งานด้วยเช่นกัน จึงประดิษฐ์โคมไฟจากการฉลุลายเส้น ที่มีการออกแบบลวดลายที่แสดงถึงความงดงามและความอ่อนช้อยของงานศิลปะ

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์โคมไฟฉลุลาย คือ มีลวดลายที่อ่อนช้อย งดงาม เหมือนจริงและสนองต่อความต้องการของตลาดโดยการออกแบบลวดลายใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า โดยลูกค้าสามารถร่วมออกแบบลวดลายด้วยตนเองได้เช่นกัน ซึ่งลวดลายเส้นของผลิตภัณฑ์มีความยากต่อการลอกเลียนแบบ เพราะเส้นฉลุที่มีขนาดเล็ก คมชัดและมีความต่อเนื่องของลวดลายมิใช่เรื่องง่าย ประกอบกับราคาที่ไม่แพงเกินความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ผลิตภัณฑ์โคมไฟฉลุลายตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ไม้อัด

2. ขี้เลื่อย

3. ทินเนอร์

4. สีรองพื้น

5. สีพ่นอุตสาหกรรม

6. มู่ลี่ไม้ไผ่

7. ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า

ขั้นตอนการผลิต

1. นำไม้อัดมาดัดขนาดตามต้องการจำนวน 4 แผ่น

2. นำแบบลวดลายที่ต้องมาวาดลงบนแผ่นไม้ที่ตัด

3. ฉลุลายเส้นตามลวดลาย จนครบจำนวน 4 แผ่น

4. นำแผ่นไม้ที่ฉลุลายเรียบร้อยแล้ว มาประกอบเป็นโครงสี่เหลี่ยม และประกอบหลังคาของโคมไฟ

5. นำโครงและหลังคาที่ได้ มาพ่นทินเนอร์เพื่อกันเชื้อราของเนื้อไม้และนำมาตากแดดจนแห้ง

6. นำโครงและหลังคา มาพ่นสีรองพื้น หลังจากสีแห้งนำมาขัดกระดาษทรายจนเนื้อไม้เรียบ

7. นำโครงและหลังคามาพ่นสีอุตสาหกรรมตามสีที่ต้องการรอบแรก

8. หลังจากสีแห้ง นำโครงและหลังคามาขัดกระดาษทราย จนกระทั่งเนื้อไม้เรียบ

9. นำโครงและหลังคามาพ่นสีอุตสาหกรรมตามสีที่ต้องการรอบที่สอง

10. หลังจากสีแห้ง นำโครงและหลังคามาขัดกระดาษทราย จนกระทั่งเนื้อไม้เรียบ

12. นำโครงและหลังคาของโคมไฟ มาติดมู่ลี่และชุดไฟฟ้า

ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิต ใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน ต่อจำนวนโคมไฟ 5 – 8 ชิ้น ต่อวัน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ลวดลายและลายเส้นที่ฉลุมีจุดเด่นที่นำศิลปะและธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบในความสวยงาม ความอ่อนช้อยของลวดลายได้อย่างลงตัว ลักษณะเส้นที่ฉลุมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายของลวดลายและลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบลวดลายที่ต้องการได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: