โคมไฟจากเถาวัลย์

โคมไฟจากเถาวัลย์ จังหวัดศรีษะเกษ

 

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต บรรพบุรุษ ได้นำเอาเถาวัลย์ที่มีอยู่ตามหัวไร่ปลายนา และอยู่ในป่าเขาได้นำมาพัฒนาเป็นของใช้สำหรับใช้ในครัวเรือนเช่น การทำที่ดักปลา ตะกร้าใส่ของกระถางใส่ต้นไม้ เปลนอน สำหรับเด็ก ซึ่งกลุ่มสตรีบ้านอีเซ ได้นำมาพัฒนาเพื่อเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย เป็นรายได้สำหรับครอบครัว โดยได้ดัดแปลงมาจากของใช้ในรัวเรือนที่มีอยู่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มจำหน่าย เป็นรายได้เสริม

ในปี 2550 กลุ่มหัตถกรรมเถาวัลย์ได้เข้าร่วม โครงการ KBO โดยได้นำดอกลำดวนที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ มาทำเป็นโคมไฟสำหรับใช้ในครัวเรือน ซึ่งได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลย์ชมเชยในระดับประเทศ ในปี 2550

 

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ ใช้เถาวัลย์ล้านๆ สีธรรมชาติสวยงาม เหมือนทำด้วยหวาย และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คือดอกลำดวนลวดลายเป็นไทยๆ

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. เถาวัลย์เปรียง

2. เถาวัลย์แดง

3. เถาวัลย์กล้วยน้อย

4. ตะปู

5. มีดไกรตัดกิ่ง

 

ขั้นตอนการผลิต

1. นำเถาวัลย์มาต้ม ให้สามารถลอกเปลือกออกได้

2. นำเถาวัลย์กล้วยน้อยมาขึ้นโครงร่างตามที่ออกแบบไว้ในแต่ละส่วน

3. นำชิ้นส่วนที่ทำไว้มาประกอบตามแบบท่ออกแบบไว้ แล้วนำมาลงสีเคลือบเงา เพื่อให้มีความสายงาม

 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เถาวัลย์ที่ใช้ในการผลิตต้องไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป และขนาดควรใกล้เคียงกัน เมื่อนำมาถักทอ จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม และการขึ้นรูปทรงจะสวยงามยิ่งขึ้นอีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: