กระเป๋าไผ่รมควัน

กระเป๋าไผ่รมควัน  จังหวัดเลย

 

ประวัติความเป็นมา

เครื่องจักสานเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ที่มีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในในชีวิตประจำวัน และสิ่งของต่าง ๆ ทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านและใช้ในพิธีกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี

นายแปลง วงษาเสนา ได้รับการถ่ายทอดจากบิดามารดาเกี่ยวกับการนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้ในครัวเรือนอาทิเช่นเป็นกระติบข้าว หวดนึ่งข้าว กระบุง ตะกร้า กระด้ง ไซ(เครื่องดักปลา) ฯลฯ ซึ่งได้มีการออกแบบลวดลายต่างๆ โดยดูจากธรรมชาติ ลวดลายแบบโบราณ ลายสานประยุกต์ จนเกิดความชำนาญ จึงคิดว่าน่าจะสร้างเป็นอาชีพได้ ในปี 2542 จึงได้ขยายแนวคิดกับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสตรี ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม “หัตถกรรมจักสานไทเลย ” ได้เริ่มจักสานอุปกรณ์สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น กระติบข้าว หวดนึ่งข้าว กระบุง ตะกร้า ออกจำหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ต่อมากลุ่มได้ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ทันสมัยเช่นนำมาสานเป็นกระเป๋าถือสตรี กล่องกระดาษทิชชู่ กล่องเอนกประสงค์ กล่องใส่ปากกา ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างดี

 

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่ที่มีความละเอียดประณีต และ เป็นงานศิลปะที่ทำด้วยมือ สวยงาม ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม ที่ผ่านการรมควันด้วยไฟทำให้เกิดสีธรรมชาติ อ่อนแก่แตกต่างกันไป เหมาะเป็นของที่ระลึก ของฝาก แก่คนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้ความรู้ ในด้านหัตถกรรมการจักสาน เพิ่มพูนรายได้ในครอบครัว

 

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัสดุ ประกอบด้วย ไม้ไผ่ไร่ ไม้เนื้ออ่อนสำหรับทำหูกระเป๋า

อุปกรณ์ มีด เครื่องรีดตอก ที่อบเส้นตอก เชื้อเพลิง แบบลักษณ์ตามขนาด

 

ขั้นตอนการผลิต

1. นำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน

2. นำไม้ไผ่เป็นท่อนมาเข้าเครื่องรีดตอกเพื่อให้ได้ไม้ที่มีขนาดเท่ากัน

3. นำไม้ที่เข้าเครื่องรีดเสร็จแล้วนำมาจักเป็นเส้นตอก

4. นำเส้นตอกที่รีดแล้วมารมควันโดยใช้ ซังข้าวโพดจะได้สีจากธรรมชาติ

5. ก่อขึ้นรูป และสานตามแบบตามต้องการ

6. ตัดเป็นผลิตภัณฑ์ตามแบบ ตัดผ้าเย็บบุข้างในกระเป๋า และเย็บกระเป๋าตามแบบ

7. ตรวจสอบความเรียบร้อย บรรจุ /จำหน่าย

 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เครื่องจักสานไม่ไผ่รมควันเป็นผลิตภัณฑ์จักสานที่ใช้ไม้ตอกจากไม้ไผ่ไร่ที่มีการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม เส้นตอกมีความละเอียดอ่อนสวยงาม การไล่สีด้วยควันไฟที่ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันทำให้ได้สีสันที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: