กระติบข้าวจากคล้า

กระติบข้าวจากคล้า จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนข่า จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545 มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 47 คน ประธานกลุ่มคนแรกคือ นางศิริพร สายยางหล่อ และประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือ นางลำพูน โชคบัณฑิต สาเหตุที่มีการจักสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่มาเป็นคล้า เพราะไม้ไผ่เกิดเชื้อราง่าย แต่คล้าทนทาน และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราดำ เก็บความร้อนได้นานกว่า จึงได้มีการทำกระติบข้าจากต้นคล้าจนถึงปัจจุบัน

เอกลักษณ์/จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จุดเด่นของสินค้า คือทนทาน และเมื่อถูกความชื้นจะไม่เป็นเชื้อราดำ เก็บความร้อนได้นานเมื่อบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง และข้าวไม่ชื้นแฉะ

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตประกอบด้วย

ต้นคล้า

ก้านตาล

เชือก/หวาย

ขั้นตอนการผลิต

กระบวนการผลิตจะเริ่มจาก

1. ตัดคล้าประมาณ 70 ซม. จักเป็นเส้นตอก นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 1 วัน

2. นำมาแช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง ขูดเอาใส้ออก(ผิวคล้า) นำไปตากให้แห้งประมาณ 3 วัน

3. นำคล้ามาจักสานตามลวดลายที่ต้องการ

4. นำมาเย็บประกบเป็นตัวกระติบข้าว

5. นำก้านตาลมาเย็บเป็นตีนกระติบข้าว

6. ประกอบตัวกระติบและก้านตาล ให้นำมาตกแต่ง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การทำกระติบข้าวจากคล้าจะมีความทนกว่าไม้ไผ่ และเป็นเงา และต้องเลือกคล้าที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป มาทำกระติบข้าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: