การสกัดน้ำมันงาธรรมชาติ

การสกัดน้ำมันงาธรรมชาติ จังหวัดสระบุรี

 

“งา” ผ่านการคิดค้นวิธีการแปรรูปโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยใหญ่เรียกว่า “การอีดงา” เป็นวิธีการสกัดเอาน้ำมันออกจากเมล็ดงา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ำมันงาถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น รักษาอาการบาดเจ็บของกระดูก หรือใช้ประทินผิวเพื่อความงาม

พงศ์พัฒน์ นิลชาติ เกิดในครอบครัวเกษตรกร จบการศึกษาในสาขาช่างโลหะ คณะเทคนิคการผลิต จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เคยทำงานโรงกลึง รับซ่อม-สร้างเครื่องจักร ด้วยประสบการณ์ในวิชาช่างและครอบครัวทำอาชีพเกษตร ทำนา ทำไร่ข้าวโพด ปลูกงา ปลูกทานตะวันการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรปลายปี 2548 พงศ์พัฒน์ นิลชาติ มีความคิดที่จะแปรรูปพืชผลทางการเกษตร ด้วยการสกัดเป็นให้เป็นน้ำมัน

จึงได้รวบรวมสมาชิกในเครือญาติ จดทะเบียนจัดตั้งเป็น กลุ่มพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้สั่งซื้อเครื่องสกัดน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามา หลังจากนั้นจึงเริ่มพัฒนาขบวนการสกัดน้ำมันและพัฒนาเครื่องจักรให้มีความเหมาะสมเพื่อขออนุญาติการผลิต ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข และในปี 2550 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น ” ร้านธนชาติเนเชอรัล ออยล์ แอนด์ โปรดักส์ ” ดำเนินการสกัดน้ำมันงา น้ำมันรำข้าวและได้พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์และเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา

ในปี พ.ศ.2552 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท อโรร่า ออยล์ จำกัด รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อแปรรูปเป็นน้ำมัน ประกอบไปด้วย งา รำข้าว ทานตะวัน งาม่อน มะรุม เมล็ดลิ้นจี่ เมล็ดเงาะ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางค์ โดยมีเครื่องจักรแยกส่วนการผลิต แต่ละชนิดของน้ำมัน เพื่อความบริสุทธิของน้ำมัน ในตราสินค้า อโรร่า จากบริษัท อโรร่า ออยล์ จำกัด

ลักษณะที่โดดเด่นของน้ำมันงาสกัดธรรมชาติ ตราอโรร่า คือมีความใสเป็นประกาย มีสีเหลืองอำพันไม่ว่าจะเป็นงาขาวหรืองาดำ มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของงา ที่จะนำมาทำการสกัดน้ำมันเพื่อให้ได้สารสำคัญมากขึ้น

 

อุปกรณ์/วัตถุดิบที่ใช้

1. เมล็ดงา

2. เครื่องจักรบีบอัด

3. เครื่องกรอง

4. เครื่องระเหยน้ำ

5. เครื่องบรรจุ

 

ขั้นตอนการผลิต

นำเมล็ดงามาร่อนคัดทำความสะอาด แยกใบและสิ่งเจือปน แล้วนำเมล็ดงาไปล้างทำความสะอาดล้างจนน้ำใสแล้วนำไปตากแดดจัดประมาณ 3 – 5 วัน จนเมล็ดงาแห้งสนิท ก่อนจะทำการบีบอัดต้องนำเมล็ดงาไปตากแดดอีกรอบเป็นการให้อุณหภูมิเมล็ดงา หรือเรียกว่าการอุ่นแดด แล้วจึงนำมาใส่เครื่องบีบอัด บีบจนได้น้ำมันงาแล้วนำน้ำมันงานั้นมากรองด้วยเครื่องกรอง ต่อจากนั้นจึงนำไปดูดความชื้นออก และบรรจุขวด

เมล็ดงาที่เก็บจากไร่จะมีสิ่งเจือปนอย่างเช่น ดิน มูลจากตัวหนอนหรือแมลงกินพืชจะมีมากต้องทำความสะอาดเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการเพี้ยนของสี และกลิ่นของน้ำมันที่สกัดออกมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: