ผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 ผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ผ้าคลุมศีรษะ ฮิญาบ เป็นเครื่องแต่งกายอย่างหนึ่งของมุสลิม ซึ่งศาสนาอิสลามกำหนดให้สตรีมุสลิมนั้นต้องปกปิดอวัยวะของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยให้เห็นเพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายทางร่างกาย ทางสายตา ทางวาจา และการล่วงละเมิดทางร่างกาย ก่อนการนิก๊ะห์ (การแต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม) ในยุคอดีตสตรีมุสลิมจะใช้ผ้าธรรมดาไม่มีลวดลายสวยงาม ปัจจุบันจึงคิดริเริ่ม พัฒนาจากเดิมให้มีลวดลายที่สวยงาม ทันสมัย ตามกระแสนิยม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็ก และสาววัยรุ่น แต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าคลุ่มศีรษะ ฮิญาบ และเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม คือ เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามลวดลายสวยงามเป็นปัก ลายติดมุก หรือลายติดเลื่อม ออกแบบเอง ปักลายเอง

กลุ่มปักฉลุ ร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป จะใช้แรงงานของคนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสตรีมุสลิมที่อยู่บ้าน ซึ่งว่างงานจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนา ให้มีรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัว และเป็นการส่งเสริมให้สตรีมุสลิมแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนสืบต่อไป

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

1. ผ้า

2. ด้าย

3. เม็ดเพชร

4. เลื่อม

 

ขั้นตอนการทำ

1. การเลือกผ้าเตรียมตัดและตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ

2. การพิมพ์ลายลงบนผ้าที่เตรียมไว้

3. ปักลายโดยใช้จักรอุตสาหกรรม หรือปักเลื่อมด้วยมือ (Hand Make)

 

เคล็ดลับในการทำ

1.การเลือกผ้าเนื้อผ้าที่ดีเหมาะกับสภาพอากาศ

2.มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายให้ทันสมัยอยู่เสมอ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: