เกลือขมิ้นขัดผิว

เกลือขมิ้นขัดผิว จังหวัดชลบุรี

 

            เดิมอำเภอพนัสนิคมในปี 2546 แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 20 ตำบล รวม 206 หมู่บ้าน ยุบรวมไปอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 1 ตำบล รวม 21 หมู่บ้านและได้ยุบเลิกไปโดยไม่มีการปกครองเป็นระบบหมู่บ้านอีกแล้ว นอกนั้นอยู่ในความดูแลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริการส่วนตำบล 19 ตำบล รวม 185 หมู่บ้าน ตำบลสระสี่เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

การจัดตั้งกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจาก ต้องการให้สมาชิกกลุ่มได้มีรายได้เพิ่มขึ้น รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการดูแลสุขภาพแบบหวนคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมสูงหรือที่รู้จักกันว่า “สปา” ความเป็นจริงแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบไทย ทำให้คนชอบกันมากและบางครั้งมีการนำอุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาแพงและวัตถุดิบ วิธีการสปาแบบตะวันตกมาใช้ ซึ่งบางครั้งมิได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในความเป็นจริงจะมีใครสำนึกหรือไม่ว่าภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยนั้นเกิดจากรากเหง้าภูมิปัญญาของคนไทยเอง

ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษที่อยู่รอบๆตัว ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ มาจากหลายสาเหตุ เช่น จากงาน การใช้ชีวิตฯ ผู้บริโภคจึงหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น อีกทั้งกระแสนิยมการบริโภคสิ่งที่เป็นการรักษาสุขภาพที่มีแนวคิดมาจากภูมิปัญญาไทยการใช้สมุนไพรไทยในการบรรเทาบำบัด และรักษาโรคซึ่งนับวันคนก็เริ่มเห็นความสำคัญกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่สุขภาพของคนกลับแย่ลงไปทุกทีเพราะสารเคมีเหล่านั้น การหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาไทย ที่ใช้สมุนไพรก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเนื่องจากสามารถใช้แทนสารเคมีได้จริง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการใช้ของไทยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรของไทย และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย เท่ากับได้ทั้งสุขภาพและเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกอีกด้วย

สมุนไพรบ้านตม คือ  ผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นเจ้าแรก โดยกิจการจะเน้นคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มาจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเลย เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และลูกค้าเกิดความพึงพอใจจนต้องกลับมาใช้บริการอีกและบอกต่อไปยังคนรู้จัก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เพราะดูแลตั้งแต่การปลูก ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพราะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และเป็นสมุนไพรแท้ 100% การผลิตสินค้าแต่ละตัวเน้นคุณภาพและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วัตถุดิบจะเลือกสรรจากชุมชนก่อนที่มีการสั่งจากด้านนอก

การผลิตสินค้าแต่ละตัวเน้นคุณภาพและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น วัตถุดิบจะเลือกสรรจากชุมชนก่อนที่มีการสั่งจากด้านนอก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เพราะดูแลตั้งแต่การปลูก ปราศจากสารเคมีตกค้าง เพราะไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และเป็นสมุนไพรแท้ 100% จะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น และทำให้ในชุมชนหันมาใส่ใจกับสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรพร้อมกับการให้ความรู้ในด้านสมุนไพรและการแปรรูปสมุนชนิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำ

1. เกลือ

2. ขมิ้นชัน

3. หม้อดิน

4. ตราชั่ง

5. เครื่องปั่น

6. โถแก้วสำหรับผสม

7. ไม้พาย ช้อนไม้

8. ถุงมือ

9. หมวก

10. ผ้ากันเปื้อน

11. มีดสำหรับหั่นสมุนไพร

12. ขวดบรรจุ

 

ขั้นตอนในการทำ

1. นำเกลือสีขาว ๆ มาสตุในหม้อดิน(ทำให้สุก)

2. นำมาผึงให้หายร้อนจะแตกตัวเป็นผงดังแป้ง

3. นำสมุนไพรที่ต้องการนำมาล้างให้สะอาด ผึงลมให้สะเด็ดน้ำ  หั่นชิ้นบางๆ แตกแดดหรือนำมาอบให้แห้งและฆ่าเชื้อ  นำมาบดให้ละเอียดดังแป้ง

4. นำมาคลุกให้เข้ากันในอัตราส่วน เกลือ 90% สมุนไพร 10%

5. นำบรรจุ ติดสติกเกอร์ ออกจำหน่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: