ตุ๊กตานักรบแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ตุ๊กตานักรบแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เนื่องจากตัวประธานกลุ่มฯมีพื้นฐานงานศิลปหัตถกรรม จบการศึกษาจากสถาบันราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ศึกษาธรรมชาติ “ผักตบชวา”จากแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลา 2 ปีเศษ จนผสมผสานงานศิลปะและงานภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นฐานที่เกิดจากการมัด การสาน การถักและการทอ รังสรรค์ธรรมชาติให้เป็นรูปธรรมหลากหลายชิ้นงาน ที่ทรงคุณค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับผักตบชวา ‘’ สวะ…ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์’’

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นการสร้างสรรค์งานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำเสนอหลากหลายรูปแบบตามวาระและโอกาสการใช้งาน สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกกลุ่มทุกคน

ประชาชน / สมาชิกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการของการผลิตชิ้นงาน เริ่มจากการตัดผักตบชวาจากแม่น้ำเจ้าพระยา , การตากแห้ง , การกำจัดเชื้อรา , การตัดแต่งวัตถุดิบ และการผลิตชิ้นงานตามถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งจะผ่านการฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญก่อนเพราะชิ้นงานแต่ละชิ้นมีขั้นตอนและความละเอียดอ่อนตามลักษณะงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มในการทำงานตามประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อปรับชิ้นงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะนำเสนอผลงานที่วิจิตรบรรจงสู่สังคมต่อไป

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้

1. ผักตบชวา

2. กาวร้อน

3. ไม้ไผ่

4. ลูกปัด

 

ขั้นตอนการผลิตตุ๊กตานักรบ

1. มัดโครงสร้างกล้ามเนื้อขา ลำตัว แขน และประกอบตัว

2. ตกแต่งส่วนหัว

3. นำองค์ประกอบทั้งหมดขึ้นหุ่น จัดท่าทางให้สวยงาม ตกแต่งลายละเอียด

4. เคลือบแลคเคอร์ด้าน

5. บรรจุภัณฑ์ กล่องจากกระดาษผักตบชวา

 

เทคนิค/เคล็ดลับในการทำ

1. ผักตบชวาที่ใช้ในการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องตากแห้งสนิท ใช้ระยะเวลาตาก 15 แดด

2. การป้องกันการเกิดเชื้อราในผักตบชวา โดยการแซ่สารละลายโซเดียมเบนโซเอต ในอัตราส่วนเจือจาง กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนการอบด้วยกำมะถัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจและผิวหนัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: