ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ประเภทเครื่องจักสาน หวายและไม้ไผ่

ชื่อเรื่องภาษาไทย:        ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ประเภทเครื่องจักสาน หวายและไม้ไผ่

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ:    Thai Handicraft Products : Rattan and Bamboo Wickerwork

 

สรุปภาษาไทย

ในบรรดาหัตถกรรมพื้นบ้านแขนงต่างๆ การจักสานนับว่าเป็นหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดสันนิษฐานว่าเครื่องจักสานเริ่มมีขึ้น นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักเอากิ่งไม้มาดัดหรือสอดกันให้เป็นเครื่องหาบหามและทำกระโจมที่อยู่อาศัย อาจเป็นได้มนุษย์ได้สังเกตเห็นนกสร้างรังโดยคาบใบหญ้ามาสานกันเข้าเป็นรัง แล้วก็คงจะเลียนวิธีการดังกล่าวมาทำที่อยู่อาศัยตลอดจนภาชนะของตน เราจะเห็นได้ว่าความคล้ายคลึงกันอยู่มากในระหว่างสัญชาตญาณของนกในการทำรัง และของมนุษย์ในการทำภาชนะ

เครื่องจักสานหวายและไม้ไผ่ เป็นหัตถกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในชนบทและในเมือง เป็นเครื่องใช้ที่ทำขึ้นจากวัสดุพื้นบ้านและสามารถผลิตสนองความต้องการให้ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนส่งเป็นสินค้าออกได้เป็นจำนวนมาก นับได้ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับหัตถกรรมสาขาต่างๆ ซึ่งเครื่องจักสานหวายและไม้ไผ่ได้รวบรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารด้วย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและผู้ผลิต ทราบถึงรายละเอียดความเป็นมา การผลิตและการตลาด อันเป็นแนวทางในการนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: