จินดาสมุนไพรติดฉลากสินค้าฮาลาล

จินดาสมุนไพร ติดฉลากสินค้า ฮาลาล HALAL รองรับการแข่งขันของตลาดสินค้าโลกที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค


จินดาสมุนไพร ติดฉลากสินค้า ฮาลาล HALAL รองรับการแข่งขันของตลาดสินค้าโลกที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม ตอกย้ำ สินค้าแบรนด์ไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักผลผลิตจากภูมิปัญญาไทย

จินดาสมุนไพร ติดฉลากสินค้า ฮาลาล HALAL รองรับการแข่งขันของตลาดสินค้าโลกที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม ตอกย้ำ สินค้าแบรนด์ไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักผลผลิตจากภูมิปัญญาไทย

นายไชยกร นิธิคณาวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด เปิดเผยว่า จินดาสมุนไพร ได้ตอกย้ำแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยได้ติดตราสัญลักษณ์ ฮาลาล ตามข้อกำหนดของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเครื่องหมายการค้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากประชากรมุสลิมทั่วโลกมีกว่า 1,900 ล้านคน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก ภาครัฐเองก็ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหลายๆแห่งได้ใส่ใจในเรื่องของการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานตามหลักของฮาลาล ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเครื่องหมายฮาลาลจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่สำคัญ จินดาสมุนไพร จึงได้พัฒนาการผลิตสินค้าให้ตรงตามหลักมาตรฐานของฮาลาล ทำให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมีการยอมรับจากนานาประเทศได้ง่ายมากขึ้น พร้อมกันนี้ จินดาสมุนไพรยังได้พัฒนาสินค้าเป็น กรีนโปรดักส์ สินค้าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตแบบวิถีธรรมชาติ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของจินดาสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ จินดาสมุนไพร มีจำหน่ายตามร้านสมุนไพร ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงกระจายไปยังตลาดต่างประเทศอย่างประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย พบว่าชาวต่างชาติให้ความนิยมและสนใจในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย ค่อนข้างมาก ส่วนการตลาดในประเทศนั้น จิ นดาสมุนไพร ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มองหาธุรกิจเสริมหรือมีความสนใจในผลิตภัณฑ์จากใบหมี่สด ได้เปิดรับสมัครผู้แทนจำหน่าย ขยายให้ครบทุกจังหวัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว โดยเฉพาะร้านเสริมสวย นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจนทำให้ชื่อ จินดาสมุนไพรนั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จินดาสมุนไพร โทรศัพท์ 02-987-1389-90

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 15 สิงหาคม 2553

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: