ภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นสร้างวิชาการไปสู่สากล

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปิดเผยถึงคุณค่าของ ครูภูมิปัญญาว่า ครูภูมิปัญญามีความสำคัญ ต่อประเทศชาติ จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน และ เลยไปถึงอนาคต เพราะครูภูมิปัญญาไทยเป็น ผู้ที่ใฝ่รู้เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้ออกแบบและต่อยอดมาหลายชั่วคนจนกลายเป็นความรู้และประสบการณ์ ที่คนไทยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในชนบท ครูภูมิปัญญา จึงนับว่ามีความสำคัญต่อประเทศชาติ เหมือนสะพานเชื่อมขนาดใหญ่เรื่องความรู้ประสบการณ์ ของบรรพบุรุษ เพื่อนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคต ปัจจุบัน ระบบการศึกษาได้ออกแบบโดยนำเอาวิทยาการทางตะวันตกเข้ามาใช้อย่างมากมาย จนกระทั่งเมื่อปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2542 จึง ได้มีพื้นที่ให้เด็กนักเรียนในระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นได้บ้าง โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาไทยด้วย ซึ่งนับว่า เป็นโอกาสที่ดีของคนไทย โดยตน คิดว่าน่าจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของ ภูมิปัญญาไทยเข้าอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่น ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง จะทำให้เด็กไทยนอกจากจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันตกหรือสากลแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทยด้วย เช่น การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยให้เกิดการต่อยอดพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับชีวิตของคนยุคใหม่และยุคต่อไปได้

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 19 กันยายน 2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: