งานสัมมนา “ภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก”


เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 08.00 — 16.30 น. ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานสัมมนา ภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก : โอกาสทองสปาและนวดแผนไทย (Thai Massage and Spa : Towards Success in World Market) พร้อมจัดบูธแสดงสินค้าเกี่ยวกับสปาและสาธิตการนวดแผนไทย ในช่วงเช้าจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลพระภูมิ ศาลท่านแขกและเจ้าฟ้าพระยาพลเทพฯ เฉลิมโกมารกุล ณ นคร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดย ผศ.ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย”

วิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสปาและนวดแผนไทย เข้าร่วมสัมมนารวม 5 ท่าน คือ คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ ประธานสมาพันธ์สปาแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ประธานหลักสูตรไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรธ. คุณอภิชาต ลิมติยะโยธิน สถาบันแพทย์แผนไทย คุณสุธีรา เอี่ยมสุภาษิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณศิรประภา สุขดำรงค์ (แอ้ม) ดารา-นักแสดง และ คุณพัชร์พิชา ปวันรักข์พงศ์ (หลิน) ผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นแบบระดมแนวความคิด ร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการภูมิปัญญาไทยและนวดแผนไทยสู่เวทีโลก มาตรฐานสปาและนวดแผนไทย โอกาสทองธุรกิจสปาและนวดแผนไทย และรัฐกับการส่งเสริมสปาและนวดแผนไทยสู่เวทีโลก โดยมี ผู้ประกอบการด้านสปาและนวดแผนไทย ผู้ที่สนใจ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวนมาก

ที่มา: ThaiPR.net  วันที่ 14 กันยายน 2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: