องคมนตรีแนะนำองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาไทยหลักสูตรท้องถิ่น

“หมอเกษม” ย้ำ ครูภูมิปัญญาไทยเหมือนสะพานเชื่อมความรู้และประสบการณ์แนะนำองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาไทยหลักสูตรท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ครูภูมิปัญญาไทยประจำปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 จำนวน 23 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ รุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 จำนวน 96 คน ในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี เป็นประธานและย้ำว่าครูภูมิปัญญามีความสำคัญต่อประเทศชาติ เหมือนสะพานเชื่อมความรู้ประสบการณ์ของบรรพบุรุษมาสู่ปัจจุบันและอนาคต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี กล่าวว่า ครูภูมิปัญญาไทยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้ออกแบบและต่อยอดมาหลายชั่วคนจนกลายเป็นความรู้และประสบการณ์ที่คนไทยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะในชีวิตในชนบท จนกลายเป็นภูมิปัญญาไทย และนับว่ามีความสำคัญต่อประเทศชาติ เหมือนสะพานเชื่อมขนาดใหญ่เรื่องความรู้ประสบการณ์ของบรรพบุรุษ เพื่อนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคต

องคมนตรีกล่าวอีกว่า ระบบการศึกษาได้ออกแบบโดยนำเอาวิทยาการทางตะวันตกเข้ามา จนกระทั่งเมื่อปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ได้มีพื้นที่ให้เด็กนักเรียนในระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้วย การที่ สกศ.เห็นความสำคัญด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติและ รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ของครูภูมิปัญญาไทย ทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 7 รวม 437 คน แล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นในรูปแบบอื่นๆ ด้วย

“ผมคิดว่าน่าจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ของภูมิปัญญาไทยเข้าอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำให้เด็กไทยนอกจากจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันตกหรือสากลแล้ว ยังสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้วย เช่น การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยเกิดการต่อยอดพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ชีวิตของคนยุคใหม่และยุคต่อไปได้” องค์มนตรีกล่าว


ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ 16 กันยายน 2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: